dinsdag 31 januari 2012

Brandstofverbruik in theorie en praktijk

Tip: Dick. Bron: RAI. (Klik op afbeelding voor vergroting).

De officiële Europese verbruikscijfers en het werkelijke brandstofverbruik kunnen soms behoorlijk verschillen. Oorzaak is dat de Europese verbruikstest inmiddels zo’n 30 jaar oud is en niet meer voor volledig aansluit op het moderne verkeersbeeld.

De verouderde meting houdt onvoldoende rekening met het individuele rijgedrag en de moderne autotechniek, rijomstandigheden en infrastructuur. Hieronder geven wij antwoord op veel voorkomende vragen over dit onderwerp.

Klik voor een grotere afbeeldingWaarom wijkt het praktijkverbruik van auto’s af van de officiële Europese verbruikscijfers?

De officiële Europese verbruikscijfers en het werkelijke brandstofverbruik kunnen soms behoorlijk verschillen. Oorzaak is dat rijomstandigheden van een voertuig in de praktijk zwaarder zijn dan tijdens de Europese verbruikstest. Deze test is inmiddels al zo’n 30 jaar oud en sluit niet meer volledig aan op het moderne verkeersbeeld. In de 20 minuten durende Europese testrit op een rollenbank zijn bijvoorbeeld verder verlichting, airconditioning, radio, stuurbekrachtiging en navigatiesysteem uitgeschakeld en zit er maar één persoon zonder bagage in de auto. Ook is de temperatuur in de testruimte tussen de 20 en 25 graden. Dat schrijven de regels voor.

 Een afwijking tot soms wel 45% is toch eigenlijk niet acceptabel?

Het is absoluut jammer dat de Europese verbruikscijfers vaak niet goed aansluiten bij het werkelijke brandstofverbruik. De afwijking in procenten ziet er misschien indrukwekkend uit, maar belangrijker is wat het in absolute zin scheelt, dus in aantallen liters per 100 kilometer.
Een voorbeeld ter verduidelijking. Een zuinige auto blijkt niet 4 liter/100 km maar 5 liter/100 km te rijden. Dat is een afwijking van 25 procent en een meerverbruik van 1 liter per 100 kilometer. Als we dan kijken we naar een minder zuinige auto, waarmee je niet 7,5 l/100 km maar 9 l/100 km rijdt. Procentueel gezien is dat 17 procent verschil. Beter zou je zeggen. Maar nee, want aan de pomp blijkt namelijk dat het meerverbruik in liters ten opzichte van die zuinige auto hoger ligt: per 100 kilometer heeft u 1,5 liter brandstof meer verbruikt.
Conclusie: staart u zich niet blind op percentages, maar kijk ook naar werkelijke liters. Want daar gaat het uiteindelijk om voor het milieu én voor uw portemonnee.

Waarom is er dan inmiddels geen betere Europese verbruikstest beschikbaar?

Wereldwijd werken de wetgevers en de auto-industrie hard aan een nieuwe verbruikstest. Verwacht wordt dat die tussen 2013 en 2016 beschikbaar komt. Dat duurt lang, omdat het technisch complex is om een test te ontwikkelen die wél goed aansluit bij de moderne autopraktijk en alle richtlijnen die er al bestaan. Bovendien moeten alle partijen het wereldwijd eens zijn over zo’n nieuwe test en moet deze nieuwe standaard in de hele wereld worden ingevoerd.

Hoeveel invloed heeft het rijgedrag op het werkelijke brandstofverbruik?

Brandstofverbruik 02De spreekwoordelijke ‘rechtervoet’ heeft grote invloed op het brandstofverbruik. Hard optrekken en met hoge snelheden rijden leveren direct een fors toegenomen brandstofverbruik op. Daarom is ook zoveel winst te halen met de besparende rijstijl van “Het Nieuwe Rijden”. Daarmee kunt u met gemak 10 procent brandstof besparen en heeft u ook minder slijtage aan banden en remmen. Ook andere aspecten van gedrag hebben een flinke invloed. Onnodig rijden met open ramen, ingeschakelde airco, een dakkoffer of bagage, kosten veel extra brandstof. Ook die kunnen een verschil maken van 5 tot 10 procent. Tot slot weten we dat korte ritjes relatief erg onzuinig zijn. Als u die beperkt zult u merken dat uw gemiddelde verbruik een stuk gunstiger wordt. Al met al kan het rijgedrag en het gebruik dat u van de auto maakt, een verschil maken tot wel 30 procent.
In zuinigheidswedstrijden, zoals de EcoTour van de ANWB of De Zuinigste Rijder, blijkt dat de officiële verbruiksgegevens wel gehaald kunnen worden en vaak zelfs ruim overtroffen. Zo’n competitie wordt gereden met normale auto’s, op gewone wegen. Wel natuurlijk met inzet van alle besparende mogelijkheden en met chauffeurs die goed bekend zijn met een zuinige rijstijl.

Wat is “Het Nieuwe Rijden”, en helpt dat echt om brandstof te besparen?

Als u rijdt volgens de efficiënte rijstijl van Het Nieuwe Rijden, bespaart u al gauw 10% brandstof. Kenmerken zijn onder meer: vroeg opschakelen naar een hogere versnelling, gelijkmatig rijden en goed anticiperen. Behalve goed voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de uitstoot van overige emissies, de verkeersveiligheid, ongevalschades, comfort, ziekteverzuim, het onderhoud van voertuigen, de levensduur van voertuigcomponenten en op geluidhinder. Het antwoord is dus volmondig: ja!
U leest er alles over op www.hetnieuwerijden.nl

Helpt al die moderne brandstofbesparende technologie dan wel?

Zeker weten, want moderne auto’s zijn gemiddeld een stuk zuiniger dan vergelijkbare auto’s van vroeger. Daarbij bieden zij veel meer ruimte, comfort en vooral veiligheid. Dat het daardoor toegenomen gewicht niet terugkomt in een hoger brandstofverbruik, kunnen we toeschrijven aan de snel ontwikkelende brandstofbesparende autotechniek.
Veel ervan in is onder de motorkap ingebouwd, maar ook aan boord is assistentie beschikbaar. Zoals een schakelindicator die aangeeft wanneer u het best van versnelling kunt wisselen en een boordcomputer die aanschouwelijk maakt hoe uw rijstijl het verbruik beïnvloedt. Die hulp vergt wel wat gewenning en komt onder wisselende omstandigheden ook wisselend uit de verf. Een start-stopsysteem (motor schakelt automatisch uit bij stilstand en start weer bij wegrijden), komt natuurlijk vooral tot z’n recht bij een rit met veel stilstaan en optrekken. Dus in de stads- en fileverkeer. Cruise control is juist weer vooral nuttig wanneer u gelijkmatig kunt doorrijden.

Maar er zijn toch nu ook al wel alternatieve bronnen met verbruiksgegevens?

Brandstofverbruik 01Er bestaat maar één officiële Europese verbruikstest. Daarvoor is dus geen alternatief. Maar er zijn wel diverse bronnen waaruit u kunt putten om achter realistische verbruikscijfers te komen.
Natuurlijk kan uw autobedrijf u vertellen in welke brandbreedte het praktijkverbruik zal vallen. En de ANWB heeft in haar EcoTest een flink aantal auto’s beoordeeld op diverse milieuaspecten, waaronder het brandstofverbruik. Dat laatste is ook steevast onderwerp in elk testverslag van autojournalisten. Maar voorzichtigheid met hun testverbruiken is wel op zijn plaats. Want zij geven het gemiddelde verbruik over de gehele testduur weer, waarbij ook acceleratiemetingen en het bepalen van topsnelheid en weggedrag zijn meegenomen. Dat is verre van representatief voor de werkelijkheid. Tot slot zijn er enkele sites waarop het praktijkverbruik van een grote groep auto’s wordt bijgehouden. Een daarvan is ontwikkeld door tankpassenbedrijf Travelcard, waarbij het gaat om zo’n 250.000 zakelijk gereden auto’s. De resultaten daarvan geven wel een indicatie, maar met directe doorvertaling naar het totale wagenpark van 8 miljoen, met vooral particulier gereden auto’s, moeten we voorzichtig zijn.
Geen van die bronnen geeft dus spijkerharde informatie, want daarvoor hangt uw specifieke verbruik te sterk samen met uw rijstijl en de rijomstandigheden die u tegenkomt. Bent u een Nieuwe Rijder, rijdt u doorgaans alleen of met een gezin, veel in de stad en file of juist voornamelijk op snelwegen, vindt u 100 kilometer per uur een mooie snelheid of rijdt u toch meest 120? Die factoren maken dat u met een auto die volgens de Europese test 1 liter op 22 kilometer verbruikt, waarschijnlijk zult uitkomen in de bandbreedte van 1 op 16 tot 1 op 20. Evengoed zal een ‘zuinigheidsfanaat’ u trots vertellen dat hij of zij wel eens 1 op 25 haalt. Wat zeker geen bluf hoeft te zijn, want dan heeft kennelijk alles positief meegespeeld. 

In de praktijk wordt bij verbruik ook wel gesproken van “fabrieksopgave”, waarom geven fabrikanten eigenlijk niet zelf een realistisch praktijkverbruik op?

De officiële cijfers worden in de praktijk ook wel “verbruik volgens fabrieksopgave” genoemd. Eigenlijk is dat niet correct, omdat autofabrikanten er geen enkele invloed op hebben. De automerken vermelden in hun voorlichtingsmateriaal enkel wat het resultaat van de Europese verbruikstest is. Daartoe zijn zij door Europese regels ook verplicht. Zij mogen niet in plaats daarvan eigen verbruiksmetingen vermelden.
Europa ontwikkelde de verbruikstest om een objectieve vergelijking van het brandstofverbruik tussen auto’s mogelijk te maken. Die test is voor heel Europa gelijk en is onderdeel van de goedkeuringsprocedure waarmee auto’s tot de weg worden toegelaten. Europa ziet de test dan ook als een middel om eerlijke concurrentie tussen automerken te waarborgen en eigenlijk niet om er consumenteninformatie uit af te leiden.

Wíl de autobranche eigenlijk wel goede voorlichting geven aan autokopers?

De autobranche hecht sterk aan goede en volledige informatie over alle aspecten van hun producten. Dus zeker ook over het brandstofverbruik. Maar voorlopig kunt u alleen “appels met appels” vergelijken aan de hand van de Europese verbruikstest en het Nederlandse systeem van energielabels. Met dat laatste kunt u de relatieve zuinigheid van de auto in zijn grootteklasse herkennen (dus hoe goed ‘scoort’ een auto ten opzichte van vergelijkbare auto’s).

Wat is de relatie tussen de energielabels, het energie-etiket en de Europese verbruikstest?

In Europa worden diverse methoden gebruikt voor de bepaling van energielabels. Het Nederlandse systeem werkt met een relatieve klassenindeling. Hierbij wordt de CO2-uitstoot (in gram per kilometer) van een auto vergeleken met de gemiddelde CO2-uitstoot van andere net zo grote auto’s. Deze relatieve zuinigheid wordt vervolgens vertaald in energielabels van A tot G. Daarbij staat A staat voor de grootste relatieve zuinigheid in zijn klasse en geeft G aan dat de auto vergelijkenderwijs minder zuinig is.
Het toepasselijke energielabel en de Europese verbruikscijfers worden vermeld in de informatie bij elke auto, bijvoorbeeld in het Brandstofverbruiksboekje en op het energie-etiket dat u in de showroom bij elke auto aantreft.
Uitgebreide informatie over de energielabels kunt u vinden op www.energielabel.nl/auto.

Is het wel terecht dat zuinige auto’s belastingvoordeel krijgen? 

Dat er verschillen kunnen zijn tussen de officiële Europese verbruikscijfers en het werkelijke brandstofverbruik is bekend. Maar dat doet er niet aan af dat auto’s die het zuinigst uit de Europese verbruikstest komen, ook in de praktijk de meest zuinige auto’s zijn. Of en in welke mate de aankoop en het gebruik van die auto’s via de belastingen wordt gestimuleerd, is een politieke keuze.
De Europese landen hebben onderling afgesproken om de autobelasting meer te baseren op CO2-uitstoot. Ook Nederland is dit aan het doen, wat wil zeggen dat in de toekomst steeds meer zal gelden dat zuinige auto´s minder belasting betalen dan onzuinige auto´s. Dit is goed voor het milieu en het helpt Nederland om aan de internationale afspraken over CO2-reductie te voldoen.

Aan welke eisen qua zuinigheid moeten auto´s in Europa in de toekomst voldoen?

Europese aanpak eist dat auto’s vanaf 2012 gemiddeld niet meer dan 130 gram CO2 per kilometer uitstoten. Nog eens 10 gram verlaging per kilometer moet komen van aanvullende maatregelen als zuiniger airco's, energiezuinige banden en het gebruik van biobrandstoffen. In 2020 mag de gemiddelde uitstoot zelfs niet meer zijn dan 95 gr/km.
Bij het terugdringen van de CO2-uitstoot willen autofabrikanten natuurlijk wel het comfort in auto´s behouden en de veiligheid verder vergroten. Daarom is de auto-industrie hard aan de slag met bijvoorbeeld kleinere maar wel krachtige motoren (‘downsizing’) en gewichtsverlaging door lichter construeren met behulp van zeer sterke kunststoffen en nieuwe metalen.
De Europese aanpak van reductie van CO2-uitstoot is door het Europese parlement vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 443/2009 . Klik. 

Brochure  milieulabels van alle auto’s voor 2012: Klik.

autoverkopen eu 0811 02

Meer algemeen Dacia autonieuws vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Logan MCV en de Dacia Lodgy vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Sandero (Stepway) vind je Hier.

Meer testen, nieuws en foto’s over de Dacia Duster (SUV) vind je Hier.

Alle prijzen en specificaties en brochures 2011 vind je Hier.

Heel veel tips, trucs, techniek, tunen en pimpen vind je Hier

Alles over vakantie en kamperen met de Dacia vind je Hier.

___________________________________________________________________

Posted: 31 januari 2012 in Diversen
Tags: brandstofverbruik, Dacia, milieulabel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten